• Banja Luka
  • info@greengo.ba

PVGIS – PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

U današnje vrijeme, obnovljivi izvori energije postaju sve važniji kako bismo smanjili zavisnost ofosilnim gorivima i ograničili negativne uticaje na životnu sredinu. Solarna energija je jedan odnajčistijih i najodrživijih izvora energije koji nam je na raspolaganju. Sve više ljudi i kompanijaprepoznaje prednosti korišćenja solarnih elektrana za proizvodnju