• Banja Luka
  • info@greengo.ba

Pitanja i odgovori

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Šta je solarna energija?

Solarna energija je energija nastala pretvaranjem solarnih zraka ili fotona u električnu energiju. To se vrši uz pomoć posebnih poluprovodničkih elemenata poznatih kao fotonaponski (PV) paneli, paneli koje su prvi put stvorili 1954. godine Bell Laboratories da bi ih NASA koristila.

Kako funkcioniše solarna energija?
Električna energija se proizvodi zahvaljujući sunčevim zracima koji dopiru do površine fotonaponskih panela. Proizvedena električna energija je u jednosmjernom naponu (DC).
DC energija mora biti pretvorena u energiju naizmjeničnog napona (AC), oblik električne energije koji dobavljač električne energije šalje vašem stambenom prostoru ili poslovnom objektu.
Šta je solarni panel?
Termin "solarni panel" može se odnositi na širok spektar solarnih tehnologija. Često se koristi naizmjenično između panela koji proizvode električnu energiju i onih koji proizvode toplotu. Solarni paneli koji proizvode električnu energiju u industriji se nazivaju "solarni fotonaponski (PV) paneli".

Solarni panel je uređaj koji se koristi za pretvaranje sunčeve energije u električnu energiju. Solarni panel sastoji se od niza solarnih ćelija koje su spojene zajedno u jedinstvenu cjelinu. Svaka solarna ćelija je tanki sloj materijala, obično silicijuma, koji apsorbira sunčevu svjetlost i pretvara je u električnu energiju.

Solarni paneli se obično postavljaju na krovove kuća ili na otvorene površine koje su izložene sunčevoj svjetlosti. Kada sunčeve zrake padaju na solarni panel, solarna ćelija apsorbira energiju i oslobađa elektrone koji se kreću kroz solarni panel i stvaraju električnu struju. Ova električna struja se potom šalje na inverter koji pretvara jednosmjernu struju (DC) u naizmjeničnu struju (AC) koja se može koristiti za napajanje električnih uređaja, domaćinstva i potrebe industrije.

Solarni paneli su popularni izvor obnovljive energije jer su čisti, tihi i efikasni u pretvaranju sunčeve energije u električnu energiju. Solarni paneli mogu pomoći u smanjenju količine fosilnih goriva koja se koriste za proizvodnju električne energije, što može smanjiti emisije stakleničkih plinova i doprinijeti očuvanju životne sredine.
Šta je fotonaponska solarna elektrana ili solarni sistem?

Fotonaponska solarna elektrana (FNE) ili solarni sistem je skup tehnologija koji se koristi za iskorištavanje sunčeve energije radi proizvodnje električne energije. Ovaj sistem sastoji se od nekoliko ključnih komponenti koje uključuju solarni panel, inverter, bateriju, kablove i drugu opremu.

Šta je inverter?

Inverter je ključni dio FNE koji se koristi za pretvaranje naizmjenične struje (AC) koja se koristi u električnoj mreži u jednosmjernu struju (DC) koju proizvode solarni paneli. Solarni paneli proizvode DC struju, dok su domaćinstva iz električnih mreža spojena na AC struju. Dakle, inverter pretvara DC struju proizvedenu preko solarnih panela u AC struju koja se može koristiti za napajanje električnih uređaja i domaćinstva.
Inverter ima i druge funkcije, kao što su praćenje rada fotonaponske solarne elektrane, praćenje izlaza električne energije i zaštita sistema od preopterećenja i kratkih spojeva. Inveteri se mogu kontrolisati i nadzirati daljinski putem aplikacija za praćenje i upravljanje solarnim sistemima.

Koliko električne energije proizvodi solarni sistem?

Količina proizvedene solarne energije zavisi o lokacije, nagiba i orijentacije te instaliranim solarnim panelima i inverterima. Bosna i Hercegovina ima u prosjeku godišnje 1.240 sunčanih sati, dok taj broj na jugu zemlje dostiže vrijednost i do 1.461 sunačnih sati.

Šta je sa oblačnim nebom?

Solarni paneli koriste ne samo direktnu sunčevu svjetlost kada je nebo vedro, već i difuzno zračenje koje prolazi kroz oblake ili maglu. Što je svjetlije, paneli proizvode više snage - bez obzira na to da li je Sunce direktno vidljivo ili ne.

Postoji li garancija?

Solarni paneli najboljih svjetskih proizvođača nude garanciju proizvođača do 25 godina, dok inverteri imaju 10 godina garancije.

Od kojih komponenti se sastoji fotonaponska solarna elektrana?

Fotonaponska solarna elektrana se sastoji od slijedećih komponenti, koje su
individualno usklađene i prilagođene:

  • Solarni paneli koji generišu jednosmernu struju iz solarne energije;
  • Inverteri koji pretvaraju jednosmjernu struju u naizmjeničnu struju
    kompatibilnu s mrežom;
  • Ožičenje i montažna konstrukcija na koju su pričvršćeni solarni paneli;
  • Ulazni mjerač koji mjeri električnu energiju koja se dovodi u električnu mrežu;
  • Skladištenje energije (opcionalno) koje privremeno pohranjuje proizvedenu
    solarnu energiju.
Da li se solarni sistem isplati čak i ako krov nije okrenut prema jugu?

Da. Ujutro je Sunce na istoku, a uveče na zapadu, što orijentaciju istok-zapad čini podjednako efikasnom.

Da li se solarna elektrana mora redovno čistiti?

Obično jednom godišnje jer vrlo često postoje područja s velikim zagađenjem vazduha od industrijskih postrojenja, poljoprivrede ili na prometnim cestama.

Može li se solarna energija koristiti za grijanje?

Da, ali ne direktno. Električna energija koju proizvodi fotonaponska solarna elektrana može se koristiti za rad toplotne pumpe. Njihovo upravljanje može se postaviti tako da rade kad god je to moguće odnosno kada god se proizvodi solarna energija. Međutim, mogu se koristiti i solarni kolektori koji generišu toplotu.