U Evropskoj uniji je samo 12 država članica ažuriralo svoj nacionalni energetski i klimatski plan (NEKP) za 2030. godinu. Očekuje se da će njih osam bar tri godine ranije dostigne novi ciljani nivo ukupnog fotonaponskog kapaciteta, procenjuje SolarPower Europe.

Rezultati analize asocijacije industrije solarnih elektrana SolarPower Europe pokazuju da će zemlje EU, od kojih je skoro polovina predala ažurirane verzije NEKP-ova, verovatno više nego udvostručiti ukupnu snagu fotonaponskih postrojenja planiranu za 2030. godinu. Evropska komisija je dosad dobila samo 12 revidiranih dokumenata, iako je rok istekao na kraju juna.

SolarPower Europe je izračunao da je osam zemalja na putu da svoj novi cilj za solarne elektrane za 2030. ispuni barem tri godine ranije: Holandija (već 2024), Kipar i Švedska (2025), Hrvatska, Finska i Španija (2026) i Danska i Luksemburg (2017). Za preostale – Italiju, Litvaniju, Portugal i Sloveniju – procenjuje se da će ispuniti svoje povećane ambicije u periodu od 2028. do kraja decenije.

Prosečni cilj je podignut 63 odsto. Sa revidiranim NEKP-ovima, ukupni cilj za EU je skočio za 90 gigavata na 425 gigavata. Evropska komisija želi da 2030. u tom 27-članom bloku bude instalirano 750 gigavata, u poređenju sa trenutnih 208.

Putanja rasta fotonaponskog kapaciteta u EU ide ka 150 gigavata više od zvaničnog cilja za 2030. Godinu.

„Modelirali smo aktuelne trendove u instaliranju i jasno je da stvarnost već premašuje ovaj nivo ambicija. U skladu s rezultatima poslednjeg istraživanja, SolarPower Europe prognozira najverovatniji scenario po kojem će do 2030. u EU biti instalirano 900 gigavata solarnog kapaciteta“, piše u izveštaju. Očekuje se da će Kipar već 2025.  ispuniti svoj novi cilj.

Estonija, Irska, Letonija i Poljska su već dostigle planirani kapacitet, ali onaj iz NEKP-ova iz 2019. godine.

Litvanija je objavila najdrastičniji skok svog cilja, za 508 procenata na 5,1 gigavat. Među zemljama koje su ažurirale NEKP, Italija ima najviši cilj – 79 gigavata, odnosno 55 odsto više nego u prvom planu. Međutim, opet zaostaje za Nemačkom, koja je i bez revizije na 98 gigavata. A po proceni pomenute organizacije, aktuelni cilj bi trebalo da dostigne 2025. godine.

Slovenija ima najviši novi cilj u sektoru solarnih elektrana u Jugoistočnoj Evropi.

Što se tiče regiona kojeg prati Balkan Green Energy News, Kipar namerava da dostigne 900 megavata, a Hrvatska je svoje ambicije pojačala 25 odsto, na jedan gigavat, dok je Slovenija svoj plan gotovo duplirala, na 3,5 gigavata.

SolarPower Europe očekuje da će Grčka svoj cilj od 7,7 gigavata ispuniti sledeće godine. U vladinom nacrtu revizije NEKP-a, naredni nivo je 14,1 gigavat. Bugarska je na putu da takođe 2024. ostvari prvobitnu zadatu ukupnu snagu, 3,2 gigavata. Rumunija je 2019. isplanirala da svoj kapacitet iz fotonaponskih postrojenja podigne do barem 5,1 gigavat. Po poslednjim podacima, putanja stiže dotle već 2025. godine.

EU je 2019. obavezala zemlje članice da usvoje i primene svoje desetogodišnje NEKP-ove. Vlade u njima najavljuju zakone i mere koji će im omogućiti da dostignu nacionalne ciljeve u domenu energije iz obnovljivih izvora. Neke države svoj NEKP (na engleskom NECP) nazivaju integrisanim energetskim i klimatskim planom – INEKP.

Nacionalni energetski i klimatski plan za Bosnu i Hercegovinu predviđa gašenje ili smanjenje proizvodnje električne energije dobijene iz termoelektana na ugalj i gradnju elektrana na obnovljive izvore energije snage 2.000 MW. Planira se i uvođenje sistema za trgovanje emisijama, po ugledu na Sistem trgovanja emisijama Evropske unije (EU ETS), kako bi se izbeglo plaćanje prekogranične takse na CO2 koju uvodi EU.

Izvor:https://balkangreenenergynews.com/rs/osam-clanica-eu-na-putu-da-pre-2030-ispuni-ciljeve-za-solarne-elektrane-iz-novih-nekp-ova/